Dette er en opplæringspakke for alle ansatte innenfor sektoren helse og omsorg i Inderøy kommune.
Kurset inneholder informasjon du behøver når du starter hos oss.

Kurset er en oppfølger til "Nyansatt i Inderøy kommune" som er et kurs alle ansatte skal gjennom når de starter hos oss.
Opplæringspakke for helse og omsorg inneholder informasjon som alle innenfor vår sektor har behov for å ha kunnskap om.
Siste steg i den digitale opplæringen vil være et kurs som retter seg spesifikt inn mot den avdelingen du skal jobbe på.

Målsettingen med kurset er å gi deg et grunnlag før du går videre over til den praktiske delen av opplæringen. Du vil gjennom å ta disse e-læringskursene tilegne deg kunnskap som du vil sette i sammenheng med de oppgaver du etter hvert skal utføre i jobben din hos oss. 

Kurset inneholder:

  • Brukermedvirkning og samtykkekompetanse
  • Taushetsplikt og dokumentasjonsplikt
  • Grunnopplæring i fagprogrammet Profil
  • Medikamentkurs (obs: 2 ulike kurs, et for fagarbeidere/andre ansatte og et for ansatte med høyskoleutdannning)

Den siste delen av kurset omhandler som du ser legemiddeladministrering.
I tillegg til passeringstesten du gjennomfører på slutten av medikamentkurset, vil du få praktisk opplæring på arbeidsplassen, og du vil signere et delegasjonskjema hvor det tydelig står beskrevet hvilke typer oppgaver du kan gjennomføre i tilknytning til medikamentadministrering.

Husk: Du er aldri utlært og det er aldri feil å spørre om du er nysgjerrig eller føler deg usikker.
Vær engasjert, ikke vær redd for å gjøre feil, det gjør vi alle. Det er på den måten du lærer og utvikler deg!

Under følger en kort film fra KS om det å jobbe innenfor helse i kommunenorge:
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/jobbvinner/


Sist oppdatert
16.06.2022
Forutsetninger
Dette kurset er beregnet på deg som skal jobbe/jobber i sektoren helse og omsorg i Inderøy kommune
Produsert av
Inderøy kommune
Tidsbruk
Emne 1: 30-40 min. Emne 2: Legemiddeladministrering (se starten av det aktuelle kurset)
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger