Om dette kurset

Kurs for virksomhetsledere og avdelingsledere i utregning av korrekt ansiennitet og fastsetting av lønn i Horten kommune. Kurset tar for seg gjeldende regler for hvilken praksis/erfaring som skal regnes med for de ulike stillingsgruppene.

Ansiennitetsberegning tar utgangspunkt i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser kap.1 §12 «Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser». Bestemmelsene er utdypet i KS-personalhåndbok kap. 4.3(KF-infoserie/Personal).  

Sist oppdatert
23.03.2023
Kursansvarlig
Læringsformat