Kompetansepakker i flerspråklig arbeid i barnehagen:

Samlingene vil blant annet omhandle holdningsarbeid, generell språklig utvikling, flerspråklighet, praktiske tips og inspirasjon til arbeid med flerspråklige barn, samt kartlegging og observasjonsarbeid. 
 
Det vil bli lagt opp til samarbeid og erfaringsutveksling gjennom gruppearbeid og refleksjonsoppgaver i løpet av samlingene. 

Det er viktig at dere melder dere på samling 1, 2 og 3 her i KS-læring (avhengig av hvilke datoer som passer best). Det er satt opp 3 datoer per samling for å gi dere muligheten til å selv velge datoer som er mest praktisk for dere.
 
Denne samlingen er lagt opp til fysisk oppmøte i lokaler i Duestien barnehage.

De samlingene der det er fysisk oppmøte kan på kort varsel bli omgjort til å bli holdt over Teams, hvis situasjonen endrer seg i forhold til Corona-restriksjoner. 

Velkommen til samling med Minoritetsspråklig førskoleteam - Skien kommune. 

Instruktører: 
Charlotte Hegge Wærstad og
Emmy Lintvedt Garmo


Prerequisites
Ansatte i Skien kommune
Produced by
Skien kommune
Participants
Time from - to
26.11.2021 - kl.12.30 - 15.00
Estimated time spent
2,5
Course Type
Event
Available seats
19 of 20