TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

Modul 3: Vold og overgrep mot personer med nedsatt funksjonsevne

Tema

Kurset er knyttet opp til TryggEst modellen, som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Alle landets kommuner er invitert til å starte med TryggEst.

TryggEst er utviklet av Bufdir for å hjelpe kommunen til å ivareta sine mest sårbare voksne innbyggere. Kommunen er forpliktet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Se tryggest.no

Innhold

Kurset består av 13 moduler. Det er lagt opp til at alle som skal gjennomføre kurset først gjennomfører modul 1.

 1. Innføring (3 timer)
 2. Vold og overgrep mot personer med utviklingshemming (2 timer)
 3. Vold og overgrep mot personer med nedsatt funksjonsevne/funksjonsvariasjon (2 timer)
 4. Vold og overgrep mot personer med fysisk sykdom (2 timer)
 5. Vold og overgrep mot personer med psykisk sykdom (2 timer)
 6. Vold og overgrep mot personer med rusbrukslidelser (2 timer)
 7. Vold og overgrep mot personer med høy alder (2 timer)
 8. Ulike typer av vold (2 timer)
 9. Lovverk og juridiske vurderinger (2 timer)
 10. Samtaler med utsatte (2 timer)
 11. Selvbestemmelse og beslutningsstøtte (2 timer)
 12. Egenivaretakelse i arbeidet med TryggEst (2 timer)
 13. Utøvere som selv er risikoutsatte (2 timer)
Tester og kursbevis

Når du har gjennomgått alle kurssidene i en modul, og svart korrekt på testspørsmålene på slutten av hver modul, blir det utstedt kursbevis du kan laste ned.

Samarbeid

Modul 3 er utviklet av Stiftelsen SOR for Bufdir, i samarbeid med Tromsø kommune, Høgskulen på Vestlandet, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), professor Karl Elling Ellingsen ved NTNU og De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

Sist oppdatert
29.09.2022
Forutsetninger
Kurset krever ingen forkunnskaper. Hovedmålgruppen er ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kurset kan også være relevant for frivillige organisasjoner, bruker- og interesseorganisasjoner og studenter.
Produsert av
Bufdir, i samarbeid med Stiftelsen SOR
Tidsbruk
2 timer
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger