Om kurset

Kurset er delt i to moduler, og gir et godt grunnlag for å etterleve kommunens overordnede forpliktelser i henhold til Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Dag 1 gir en grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom risikoanalysen, beredskapsanalysen og beredskapsplanverk, samt en innføring i bruk av beredskapsanalyse for å forstå kommunens beredskapsbehov og dimensjonering av kommunens beredskapsorganisasjon.

Dag 2 gir en innføring i oppbygging, innhold og utarbeidelse av brukervennlige beredskapsplaner som effektive hjelpemidler før, under og etter kriser og beredskapshendelser. 

Hvem passer kurset for
Kurset er relevant for ledere, enhetsledere og for kommunalt ansatte som skal arbeide med beredskap.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at deltakerne har gjennomført kurset «Risiko- og sårbarhetsanalyse» eller har erfaring med ROS-analyser.

Læringsmål for kurset
Kursdeltakerne skal etter kurset:

- Kunne planlegge, gjennomføre og følge opp beredskapsanalyser
- Kunne forankre, utarbeide og implementere beredskapsplanverk
- Kunne være en ressursperson innen systematisk beredskapsetablering
- Ha kunnskap om risikoanalysenes betydning i beredskapsarbeidet
- Ha kunnskap om relevante beredskapsaktører og samvirkepartnere
- Ha kjennskap til relevant lovverk

Undervisningsmetode
Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid, og krever aktiv deltakelse.

Kursets innhold
Dag 1: Beredskapsanalyse
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Gjennomgang av relevant teori
- Innføring i bruk av beredskapshjulet
- Innføring i arbeidsprosesser for beredskapsanalyser
- Praktiske øvelser i gjennomføring av beredskapsanalyser

Dag 2: Beredskapsplanverk
- Gjennomgang av relevant lovverk
- Gjennomgang av relevant teori
- Innføring i andre beredskapsaktørers rolle, ansvar og beredskapsplanverk
- Innføring i innhold i og utarbeidelse av brukervennlige beredskapsplaner
- Praktiske øvelser i utarbeidelse av beredskapsplaner

Praktisk informasjon
Kursets varighet: 2 dager, kl. 09-15 begge dager
Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen. Oppmøte i foajéen i 1. etasje.
Antall deltakere: 6-12

Lunsj kl. 11-12, dekkes av den enkelte kursdeltaker. Kursdeltakerne kan ha med seg matpakke eller kjøpe lunsj i kantinen i bygget, som har et variert og godt menyutvalg.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har parkeringsmuligheter ved kurslokalet.

Husk å ta med PC til begge kursdagene.

Avmeldingsfrist: 2. mars 2022. 
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta kontakt med kursansvarlig ved behov.

Kontaktinformasjon til kursarrangør: 
E-post: elisabeth.vedeler@bergen.kommune.no eller britt.nymark@bergen.kommune.no

Produsert av
Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune
Kurssted
Rosenkrantz gate 3, Kursrom Gulating
Tid fra - til
07.03.2022 kl. 09:00-15:00
08.03.2022 kl. 09:00-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
8 av 12
Påmeldingsfrist
04.03.2022