Info om kurset:
2 dagars HMS kurs for leiarar i Øygarden kommune.

Dato: 28. og 29. april

Tid: 9.00-15.30

Stad: Straume forum, Adresse: Idrettsvegen 10., 5353 Straume


Dette kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovas §3-5; plikt for arbeidsgjevar til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerheit.


Målgruppe:
 

Einingsleiarar og avdelingsleiarar:

 • som ikkje tidlegare har gjennomført grunnkurs i arbeidsmiljø
 • som har gjennomført grunnkurs i arbeidsmiljø for meir enn 5 år siden
 • som treng oppfrisking innan HMS

Kurset passer for alle leiarar, uavhengig av tenesteområde.

Læringsmål: Etter kurset skal du ha kunnskap om: 

 • Formålsparagrafen i Arbeidsmiljølova og aktørane i arbeidsmiljøarbeidet
 • Ansvar, oppgåver og roller i arbeidsmiljøarbeidet
 • Medverknad
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Handtering av vald og trugsmål
 • Kartleggingsmetodar
 • Risikovurdering
 • Saksgang
 • Verkemiddel i HMS arbeidet og korleis utvikle arbeidsmiljøet

Kursskildring: For å kunne ta dei riktige avgjerdene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgjevar ha kunnskap om kva krav som gjeld, kva som skal til for å få eit godt arbeidsmiljø og korleis det skal arbeidast systematisk med helse-, miljø- og sikkerheit i verksemda. 

Deltakarane får utlevert kursbevis og fullført kurs blir registrert i KS lærling.

På -og avmeldingsfrist: Fredag 22. april 2022.

Forutsetninger
Leiarar i Øygarden kommune
Produsert av
Øygarden kommune
Deltakere
Tid fra - til
28.04.2022 kl. 09:00-15:30
29.04.2022 kl. 09:00-15:30
Tidsbruk
13 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
5 av 25
Påmeldingsfrist
22.04.2022