I denne kompetansepakken finner du faglig påfyll som er viktig for deg som arbeider i Enhet for habilitering. Kompetansepakken består av:

  • Kurs som ligger på KS læring og som det lenkes til fra kompetansepakken
  • Veiledere, rundskriv, dokumenter og annet som du må kjenne til
  • Bekreftelse på gjennomført praktisk opplæring, i noen tilfeller bekreftet av leder
  • Innlevering av relevante dokumenter, for eksempel bevis på annen gjennomført opplæring

Etter hvert som du gjennomfører de enkelte kompetansetiltakene markerer du dem som gjennomført. 


Sist oppdatert
16.11.2022
Læringsformat