I denne kompetansepakken finner du aktuelle fagkurs. Kompetansepakken består blant annet av:

  • Kurs som ligger på KS læring
  • Kurs fra andre aktuelle tilbydere av fagkurs
  • Veiledere, retningslinjer, aktuelle dokumenter mm.

Etter hvert som du gjennomfører de enkelte kompetansetiltakene markerer du dem som gjennomført. 


Sist oppdatert
16.11.2022
Læringsformat