Hva er mine oppgaver som resultatenhetsleder?


Resultatenhetsleder er en egen rolle i BkKvalitet. I tillegg har du som resultatenhetsleder utvidede rettigheter i BkStyring. Du har derfor flere rettigheter og oppgaver i systemene. I kurset vil du lære hvilke muligheter du har og hvordan  dine oppgaver kan utføres effektivt.  


Målgruppe: Resultatenhetsledere

Læringsmål: Etter kurset skal du vite følgende: 

    • Hvordan effektivt følge opp meldinger og risiko i enhetene under deg? 
    • Hvordan godkjenne og eventuelt revidere dokumenter og sikre at de blir lest og forstått? 
    • Hvordan tydeliggjøre ulike roller i dokumenter? 
    • Hva er sammenhengen mellom BkKvalitet og BkStyring?

Kursbeskrivelse: Kurset er digitalt og gjennomføres via Teams. 

NB! Du vil få tilsendt Teams-innkalling dagen før kurset. Sett derfor av tid i egen kalender ved påmelding. 

Produsert av
Avdeling for kvalitet og styring, Bergen kommune
Kursansvarlig
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
18.5.2022 kl. 08:30-10:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
89 av 100
Påmeldingsfrist
16.05.2022