Om dette kurset

I disse e-læringsfilmene vil du bli bedre kjent med EveryOne som er et ressurshåndteringsverktøy for personalledere. 

 E-læringene er bygget opp sånn at du kan se alle i den rekkefølgen de ligger, eller du kan velge ut de eller den filmen som er aktuell for din problemstilling. 

 Etter å ha sett samtlige filmer er målet at du skal kunne håndtere og bruke EveryOne på en god og effektiv måte.


Last updated
20.01.2022
Produced by
Tieto EVRY Learning Center
Course Type
eLearning
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings