Kursansvarlig: Arkivverket

Som offentlig ansatt må du hele tiden identifisere hva som er saksdokumenter, og vurdere om du skal arkivere og journalføre dem. I dette kurset lærer du å gjøre den vurderingen. Du får også en innføring i sentrale begreper. 

Som saksbehandler, prosjektleder eller leder i offentlig sektor håndterer du mange dokumenter. Informasjonsmengden du må forholde deg til har økt betraktelig.  Det som tidligere var et fysisk dokument, kan i dag være en SMS, e-post, melding i sosiale kanaler, dokumenter i SharePoint – og komme via et svimlende antall andre kanaler, formater og sjangre.  Mange av disse dokumentene skal inn i virksomhetens arkiv. Et godt, pålitelig og tilgjengelig arkiv er en av grunnsteinene for rettssikkerhet og demokrati. Og her du spiller en viktig rolle! Du må identifisere hva som er et saksdokument, og vurdere om du skal journalføre eller arkivere det.  

I dette kurset lærer du om kriteriene for journalføring og arkivering. Du får også en innføring i sentrale begreper.

Introduksjonsvideo til kurs i journalføring og arkivering

Innholdet i kurset

Kurset består av fem moduler:

  • Introduksjon 
  • Hvorfor trenger vi arkiv? 
  • Hva skal du journalføre? 
  • Hva er forskjellen på arkivering og journalføring? 
  • Begrepsordbok 

Vi anbefaler å bruke kurset i fullskjerm-visning. 

Kurset er laget spesielt for ansatte i departementene og andre statlige virksomheter, men er like relevant for kommunal sektor. 

Det er basert på veileder for arkivering og journalføring i departementene og statlige virksomheter som ligger på arkivverket.no. Veilederen er mer detaljert, og viser blant annet til konkrete hjemler i regelverket. 

Kurset avgrenser seg til arkivering og journalføring for faglig og administrativt ansatte, og tar ikke for seg behandling av saker om innsyn etter offentlighetsloven. 


Sist oppdatert
27.02.2024
Læringsformat