Dette er et praktisk rettet kurs for å forstå betydningen av et språk om styrker og gode egenskaper og praktisk innføring i hvordan det kan innarbeides i en klasse.


Om dette kurset

I dette kurset gir vi barn og unge tilgang til et språk om styrker og gode egenskaper.

Mange opplever et stort fokus på prestasjoner, utseende, og andre ytre faktorer. Tilbakemeldinger

som handler om hvor flink man er eller hvor fin man er, er godt ment og styrker selvtilliten. Selvtilliten øker når vi lykkes, mestrer eller får anerkjennelse, og reduseres når det motsatte skjer. Den er kortvarig, noe som fører til at man stadig må jakte på nye gode tilbakemelding fra andre.

Selvfølelsen handler om å ha en bevissthet og en aksept av seg selv som den man er. Den er selve grunnmuren i utviklingen av et sterkt og solid selvbilde. Livet består av medgang og motgang.

Med god selvfølelse takler man brutte relasjoner, motgang og kritikk på en bedre måte. Barn og unge med god selvfølelse, som føler seg verdifulle og er trygge på hvem de er, vil ha lettere for å skape gode relasjoner til andre. De er gladere, tenker mer positivt, tolker andres handlinger mer positivt, får lettere venner og er snillere med andre. De har lettere for å bli selvstendige individer som kan ha egne drømmer og gå egne veier.

SMART språket gir det barn og unge tilgang til et språk som kan hjelpe de til å flytte fokuset fra prestasjoner, utseende og statussymboler til gode egenskaper og dermed styrke den livsviktige selvfølelsen.

Når språket er innarbeidet og barna forstår begrepene kan man starte med å identifisere gode egenskaper hos seg selv og andre. Fokus på gode egenskaper fremmer følelsen av å bli verdsatt. Når mange i samme klasse eller skole bruker dette språket skapes et positivt klima. Det øker lysten til å samarbeide og det bygges nærere relasjoner og trygghet, tilhørighet og empati preger fellesskapet.

Hvordan man arbeider for å få dette til kommer vi tilbake til i senere kurs.


Sist oppdatert
22.11.2018
Forutsetninger
Ingen forutsetninger
Produsert av
KS BTV
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger