Det finnast ikkje alternativ til øving! Ein brann i ein helseinstitusjon kan få fatale konsekvensar. 

Derfor er det viktig at dei tilsette vert drilla jamleg i brannvernrutinar og evakuering. Denne filmen frå Norsk brannvernforeining gjev gode råd.

Om dette kurset

Film fra Norsk brannvernforening med varighet på ca. 20 minutter.


Last updated
26.10.2022
Prerequisites
Tilsette i helseinstitusjonar
Produced by
Voss herad
Estimated time spent
Ca. 20 minutter
Course Type
eLearning
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings