Dette kurset gir en kort innføring i noe av det som er viktig å vite som ansatt i Stjørdal kommune. Alle nyansatte bør gjennomgå kurset, men det er også nyttig for å friske opp gammel kunnskap. 

Om dette kurset

Kurset omhandler blant annet følgende tema:

  • Stjørdal kommune som arbeidsgiver
  • Ansettelsesforholdet, lønn, ferie
  • Forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Arbeidsmiljø og HMS
  • Forsikring og pensjon
  • Etiske retningslinjer
  • Avvik, konflikthåndtering og varsling
  • IKT-sikkerhet

Anbefalt utstyr: PC, hodetelefoner.

Sist oppdatert
17.11.2022
Læringsformat
Nettkurs