Rutiner Trondheim kommune, oppvekst og utdanning har i forhold til Oppnevning av koordinator, praktisering av koordinatorrollen (med og uten Individuell plan). Mal for ansvarsgruppe vil også bli gjennomgått.

Gjennomgang av rutiner vedr koordinering etter helse- og omsorgstjenesteloven, blant annet disse: -Koordinering av helse- omsorgstjenester til barn og unge med langvarige behov -Praktisering av koordinatorrollen - Opprettelse og praktisering av ansvarsgruppemøte -Mal for ansvarsgruppemøter (møteledelse) Refleksjon rundt hva som ligger i rollen koordinator. Noen av rutinene blir gjennomgått som gruppearbeid

Målgruppe: Nye oppnevnte koordinatorer for barn under 18 år.

Prerequisites
Ha lest rutinene på kvalitet vedr ip og koordinering.
Produced by
Habu, Trondheim kommune
Location
Time from - to
03.06.2022 kl. 09:00-12:00
Course Type
Event
Available seats
3 of 8
Deadline
27.05.2022