Marte Meo opplæring i barnehage 

Nivå B Marte Meo Kollegaveileder


Nivå B: Marte Meo kollegaveileder i barnehagen

Opplæringen foregår ved at deltakerne bringer med filmopptak av en kollega (veisøker) i samspill med barn/foreldre og ved opptak av seg selv i veiledning av denne kollegaen. Opplæringa vil være konsentrert om hvordan en skal veilede kollega. Opplæringen avsluttes med godkjenning ved framlegg av film og presentasjon av arbeidet.

Omfang: 54 timer, fordelt på 13 ganger

Tidsperiode: August 2022 – desember 2023

Forkunnskap:Utdannet barnehagelærer el tilsvarende barnefaglig utdanning.

Søknadsfrist: 15.juni 2022, Begrenset antall plasser. Først til mølla-prinsippet

Kostnad: Kr 500

Kontaktinfo: eva-grande.ro@ou.trondheim.kommune.no


Rammer for Marte Meo kollegaveilederopplæring

Opplæringa foregår i gruppe på ca 6 deltakere.

Tid:

54 timer fordelt på 13 samlinger à 4 timer.
Etter 30 timer avlegges en presentasjon til godkjenning nivå A – PRAKTIKER
Etter 54 timer avlegges eksamen til Nivå B. - KOLLEGAVEILEDER

Periode:

August 2022 til desember 2023
Datoer for opplæringa blir gitt på informasjonsmøte august 2022.

Struktur: 

Alle deltakerne har med film til hver gang. Individuell opplæring i gruppe.

Egeninnsats:

Deltakerne leser teori på egen hånd (teori deles ut på første samling).
Deltakerne må kunne bruke digitalt verktøy.
Deltakerne forbereder og tar med analyse av eget filmmateriale til hver samling

Opptakskrav:

Høyskoleutdannet og arbeider i barnehager i Trondheim.


Forutsetninger
Forkunnskap: Utdannet barnehagelærer el tilsvarende barnefaglig utdanning. Opptakskrav: Høyskoleutdannet og arbeider i barnehager i Trondheim.
Produsert av
Hallset barnehager, Trondheim kommune
Kurssted
02 ikke avklart
Tid fra - til
August 2022 til desember 2023. Datoer for opplæringa blir gitt på informasjonsmøte august 2022.
Tidsbruk
54 timer fordelt på 13 samlinger à 4 timer.
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
16 av 20
Påmeldingsfrist
15.06.2022