KlinObsKommune - Grunnleggende ferdigheter innen ABCDE metodikk - trinn 1

KlinObsKommune

  • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
  • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
  • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter i pleie- og omsorg Modum kommune. 
  • Instruktører på kurset er Wenche Helen Skretteberg/ Turid Stærkebye-Ellingsen samt en fra legevakta på Ringerike.
  • Påmelding etter avtale med egen leder - pga drift. 

Forutsetninger
Ansatte i pleie- og omsorgsavdelingen. Hele kurset må fullføres for å få det godkjent.
Produsert av
Kompetansenettverket Ringeriksområde
Kurssted
Modumheimen møterom B3
Tid fra - til
28.06.2022 kl 12:00-15:00
OBS! Presist fremmøte.
Tidsbruk
3
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
12 av 20
Påmeldingsfrist
28.06.2022