KlinObsKommune - HHLR ferdigheter innen ABCDE metodikk - trinn 2

KlinObsKommune

  • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
  • Målsettingen er å gi en innføring i ABCDE som prinsipp for observasjoner. Og å sørge for praktiske ferdigheter innen vitale målinger og handlingsberedskap i akutte og subakutte situasjoner
  • Målgruppe: Alle ansatte som jobber med brukere/pasienter i pleie- og omsorg Modum kommune, som har gjennomført grunnleggende ferdigheter trinn 1. 
  • Instruktører på kurset er Turid Stærkebye-Ellingsen /Wenche Helen Skretteberg samt en fra legevakta på Ringerike.
  • Påmelding etter avtale med egen leder - pga drift. 

Forutsetninger
Ansatte i pleie- og omsorgsavdelingen og som har gjennomgått KlinObsKommune trinn 1 grunnleggende ferdigheter. Hele kurset må fullføres for å få det godkjent.
Produsert av
Kompetansenettverket Ringeriksområde
Kurssted
Modumheimen møterom B3
Tid fra - til
30.06.2022 kl. 8:00-11:00
OBS! Presist fremmøte.
Tidsbruk
3
Forventet innsats
Gjennomført KlinObsKommune Trinn 1 og repetert del A i kursheftet
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
8 av 14
Påmeldingsfrist
30.06.2022