Kurset er opprettet juni 2022, og tiltenkt nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning. Kurset gir en basiskompetanse for å kunne arbeide med personer med utviklingshemming. Kurset er tenkt som et supplement til kommunens øvrige opplæringsløp.

Det består av fire moduler:
Modul 1 - Hva er utviklingshemming?
Modul 2 - Rammer for kommunale helse- og omsorgstjenester
Modul 3 - Forutsetninger for gode tjenester
Modul 4 – God helse for personer med utviklingshemming

Etter hver modul må du bestå en passeringstest. For å få kurset fullført må alle fire passeringstester bestås, og du kan kun ha to feil per test.


Sist oppdatert
26.02.2024
Forutsetninger
Dette kurset er beregnet på nyansatte og vikarer uten relevant fagutdanning innen Helse og omsorg. Kurset kan også være aktuelt for ansatte innen oppvekstsektoren.
Produsert av
Aldring og Helse med støtte fra Helsedirektoratet
Tidsbruk
Ca 7 timer
Læringsformat
Nettkurs