Webinar kompetanseplan

Påloggingslenke: https://meet.google.com/nzm-mvqp-vqa?hs=122&authuser=0

Bakgrunn:

Det er laget en ny rutine for utarbeidelse av kompetanseplan som er tilgjengelig i Kvaliteket.  I tillegg er det lagt ut en mal for utfylling av kompetanseplan på enhetens side i Styringskraftportalen.

Målgruppe:

Målgruppen for webinaret er enhetsledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og andre som bidrar i arbeidet med kompetanseplan på enheten.

Om webinaret:

Webinaret er fra kl 11:00 til kl. 12:00. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål eller komme med innspill i chaten i løpet av webinaret.

Webinarets innhold:

Målet med webinaret er å rette fokus på nytten av å utarbeide en kompetanseplan på enheten.

Kompetanseplanen er et strategisk verktøy for blant annet:

  • Oversikt og planlegging av enhetens bemanning

  • Langsiktig kompetanseutvikling på enheten 

  • God kvalitet på tjenestene enheten skal tilby

  • God økonomistyring på enheten


Forutsetninger
Målgruppen for webinaret er enhetsledere, avdelingsledere, tillitsvalgte og andre som skal bidra i arbeidet med kompetanseplan på enheten.
Produsert av
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Kurssted
01 Digitalt
Tid fra - til
12.08.2022 kl. 11:00-12:00.
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
154 av 200