Kompetansepakker i flerspråklig arbeid i barnehagen:

Samlingene vil blant annet omhandle holdningsarbeid, generell språklig utvikling, flerspråklighet (samling1), praktiske tips og inspirasjon til arbeid med flerspråklige barn (samling 2), samt kartlegging og observasjonsarbeid (samling3). 
 
Det vil bli lagt opp til samarbeid og erfaringsutveksling gjennom gruppearbeid og refleksjonsoppgaver i løpet av samlingene. 

Det er viktig at dere melder dere på samling 1, 2 og 3 her i KS-læring (avhengig av hvilke datoer som passer best). Det er satt opp 3 datoer per samling for å gi dere muligheten til å selv velge dato som er mest praktisk for dere.
Det er også mulig å melde seg på via mail til oss (mail står nederst her).
 
Samlingene foregår fysisk i Duestien barnehage (møterom 1.etg.)

NB! Sjekk innstillingene deres i KS-læring profilen i forhold til hvilken mailadresse dere står oppgitt med. Det er denne mailen dere får tilsendt informasjon og møteinnkalling på.

Velkommen til samling med Minoritetsspråklig førskoleteam - Skien kommune. 

Instruktører: 
Charlotte Hegge Wærstad og
Emmy Lintvedt Garmo
Mail: emmy.garmo@skien.kommune.no

NB! Ulike antall plasser på de ulike kursene oppgitt i KS-læring grunnet påmeldinger på mail utenom systemet. Samlingene tilsvarer alltid 22 plasser til sammen. Men reduseres i forhold til våre lister slik at sluttsummen alltid blir 22 når man legger sammen påmeldingene synlig i KS-portal og per mail. 

Forutsetninger
Ansatte i Skien kommune
Produsert av
Skien kommune
Deltakere
Kurssted
Duestien barnehage - fellesrom 1. etg
Tid fra - til
Mandag 28.11.22 kl.12.30-15.00
Tidsbruk
2,5
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
11 av 19