Velkommen til e-læring om Forsvarets veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.


Velkommen til e-læring om veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner og deres familier. Vi ønsker å gi deg større innsikt i hva en veteran er, 
hvilke utfordringer veteraner har, hvilke ressurser de har og hvordan man best mulig kan bistå dem til en god tilbakevending til det sivile livet i hjemkommunen. 

Kurset er delt inn i flere moduler, som du kan ta samlet eller hver for seg. 

Målgruppe: Ansatte i kommunal og offentlig sektor for øvrig  som kan komme i kontakt med veteraner og deres nærmeste. 

Undervisningsopplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Øst) og Forsvarets veterantjeneste.


Kommunevåpen Horten kommune i primærfarger    


Sist oppdatert
29.06.2022
Læringsformat