KlinObsKommune - HHLR ferdigheter innen ABCDE metodikk - trinn 2

KlinObsKommune

  • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
  • ProACT er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling og et verktøy for sikker kommunikasjon.
  • Hensikten med ProACT er å øke personalets kompetanse til å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede tiltak og forebygge sykdomsforverring.
  • Målgruppe: Helsefagarbeidere og sykepleiere/vernepleiere i mer enn 50% stilling som jobber med brukere/pasienter i pleie- og omsorg Modum kommune, som har gjennomført grunnleggende ferdigheter trinn 1 og HLR trinn 2.
  • Instruktører på kurset er Turid Stærkebye-Ellingsen /Wenche Helen Skretteberg samt en fra legevakta på Ringerike.
  • Påmelding etter avtale med egen leder - pga drift. 

Forutsetninger
Helsefagarbeidere/sykepleiere/vernepleiere i 50% stilling eller mer i pleie- og omsorgsavdelingen og som har gjennomgått KlinObsKommune trinn 1 grunnleggende ferdigheter og HLR trinn 2. Hele kurset må fullføres for å få det godkjent.
Produsert av
Kompetansenettverket Ringeriksområde
Kurssted
Modumheimen møterom B3
Tid fra - til
01.12.2022 kl. 8:00-15:00
OBS! Presist fremmøte.
Tidsbruk
7
Forventet innsats
Gjennomført KlinObsKommune Trinn 1 og Trinn 2
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
13 av 16
Påmeldingsfrist
01.12.2022