Lærernettverk for innføringsskoler er for lærere som underviser i innføringsklasser inneværende skoleår.
Tospråklige lærere som ikke underviser i innføringsklasser i år, deltar på Nettverk for særskilt språkopplæring.
Lærernettverk for innføringsskoler er obligatoriske. Nettverket inngår i de fem planleggingsdagene som Etat for skole har ansvar for etter bystyrevedtak fra 2005.

Lærernettverk for innføringsskoler skal bidra til kompetanseheving og legge til rette for erfaringsdeling mellom lærere som arbeider i innføringsklasser.

Tema for denne samlingen er Vi leser! 
Vi Leser! er et nytt og gratis digitalt læringsverktøy utviklet av rådgivere ved Etat for skole i samarbeid med HVL, med støtte fra Udir. Vi leser! er utviklet for nyankomne minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet som skal lære å lese for første gang og for elever som kan lese, men som skal lære å lese det latinske alfabetet. Ressursen har morsmålsstøtte på arabisk og somali. Vi leser! - engelsk er utviklet for nyankomne minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet som trenger innføring i engelsk for å bli klare for engelskfaget i norsk skole. Vi leser! – engelsk har morsmålsstøtte på arabisk, somali og ukrainsk. Vi leser! kan også passe for yngre elever, og metodikken som ligger til grunn for læringsverktøyet passer på alle trinn. På samlingen skal vi utforske ressursen og  hvordan det kan brukes i innføringsklassene.

Deltagerne må ta med datamaskinen.

Dato: torsdag 1. desember 2022
Tid: kl.12.30-15.30
Sted: Kultursal, Ny-Krohnborg 

Forutsetninger
Lærere som har opplæring for minoritetsspråklige elever i innføringsklasser i år.
Produsert av
Etat for skole
Kurssted
Ny-Krohnborg senter-Kultursal
Tid fra - til
Torsdag
01.desember 2022 Kl.12.30-15.30
Tidsbruk
3 timer
Forventet innsats
Faglig nysgjerrighet og engasjement!
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
9 av 70
Påmeldingsfrist
30.11.2022