Kurssted: Sandnes rådhus Rom: Konferanserom C+D
Kursholder: Elin Bergsholm og Kathrine Nødland Pris:
Målgruppe: Ledere med personalansvarMålgruppe

Ledere med personalansvar

Som leder er du garantert å komme borti ansatte med helseproblemer og utfordringer som du må håndtere med tilrettelegging eller sykefraværsoppfølging. Dette kurset handler om å legge til rette på en måte som ivaretar balansen mellom ansatte som har helseproblemer, de andre kollegene og deres arbeidsmiljø, og samtidig kunne ivareta de brukerne/kundene som dere som avdeling jobber med.

Forkunnskaper

Kurset bygger på Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, Sandnes kommune sin strategi for ledelse og medarbeiderskap samt kommunens kronologiske oversikt (rutiner) for oppfølging av sykmeldte og ansatte på Arbeidsavklaringspenger (AAP) Det anbefales å ha lest gjennom disse.

Du må ha gjennomført e-læringskurset «Kronologisk sykefraværsoppfølging» før kurset starter. Kurset ligger tilgjengelig i KS-læring.

Kursbeskrivelse

Roller, plikter og rettigheter i sykefraværsarbeidet

·        Hvem gjør hva og når?

·        Hvilke rammer og retningslinjer har vi?

·        Hvordan dokumentere? Tilrettelegging en rettighet eller et gode?

·        Hva kan vi spørre om, hva kan vi snakke om?

·        Hvor mye skal vi tilrettelegge, når er nok nok?


Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til venteliste".


Kontaktinformasjon til kursarrangør:
kompetansesenter@sandnes.kommune.no


Forutsetninger
Du må ha gjennomført e-læringskurset «Kronologisk sykefraværsoppfølging» før kurset starter. Kurset ligger tilgjengelig i KS-læring.
Produsert av
HMS, Sandnes kommune
Deltakere
Kurssted
Sandnes rådhus, konferanserom C+D
Tid fra - til
01.12.2022 kl. 08:30 - 15:30
Tidsbruk
6 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
14 av 30
Påmeldingsfrist
22.11.2022