Om kurset

En virksomhets evne til å kommunisere under en krise kan være helt avgjørende for å få kontroll på situasjonen. Kurset «Krisekommunikasjon» gir en grunnleggende innføring i krisekommunikasjon, budskapsformidling og mediekontakt.

Hvem passer kurset for
Kurset er relevant for ansatte eller ledere som vil innta en formidlingsrolle ved en krise.

Læringsmål for kurset
Etter kurset skal du bli mer bevisst ditt formidlingsansvar i en krise og få klarhet i hvordan du best kan informere ulike målgrupper. Du skal få et bevisst forhold til hvordan du formidler et klart budskap og hvordan du håndterer en intervjusituasjon. Gjennom teori og praktiske øvelser skal kursdeltakerne bli trygge formidlere og tryggere i møtet med media.

Undervisningsmetode
Kurset er praktisk lagt opp med forelesninger, diskusjoner og praktisk trening og konstruktive tilbakemeldinger fra instruktører og andre kursdeltakere. Alle kursdeltakerne får prøvd seg foran kamera i en praktisk øvelse med TV-intervju. Intervjuene blir evaluert i plenum hvor kursdeltakere og kursledere gir hver enkelt konkrete råd til forbedring.

Kursets innhold

Når en mulig kritisk situasjon oppstår, er det leder eller andre med kommunikasjonsansvar som må sørge for at riktig budskap kommer til riktig mottaker slik at unødvendig eskalering og negativ omtale unngås. Du vil få noen råd om hvordan kommunisere til ulike målgrupper i en krisesituasjon, hvem må informeres, og hvordan formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv måte. Det vil bli en gjennomgang av medienes rolle, journalistenes arbeidsmetoder. I tillegg vil det bli praktiske øvelser i budskapsformidling og intervjusituasjoner.

Temaer som blir berørt:

·       Hva kjennetegner en krise og hvordan kommunisere i en krise?

·       Målgrupper

·       Budskapsformidling

·       Media og sosiale mediers viktige rolle i en krise

·       Journalistenes arbeidsmetoder og samarbeid med media

·       Praktisk øving og evaluering i plenum

Kursholdere

Kursansvarlige har lang og bred erfaring som journalist eller med kommunikasjon i kriser. Kurset er et samarbeid mellom Seksjon informasjon og Samfunnssikkerhetens hus og avholdes av ansatte fra begge enhetene.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å ha kjennskap til din avdelings beredskapsplanverk og ROS-analyser og eventuell kommunikasjonsstrategi.

Forarbeid til kurset

Vi forbereder på forhånd relevante eksempler som du skal få øve deg på. For at du skal få best mulig trening, vil vi gjerne ha innspill fra deg eller noen som jobber tett med deg om hva som er viktig at du får øvd deg på. Vi tar kontakt med deg i forkant av kurset.

Informasjon om påmelding

Kurset har påmeldingsnøkkel. Ta kontakt med kursansvarlig for å få tildelt denne.

Praktisk informasjon
Kursets varighet: 1 dag, kl. 08.30-15.30
Adresse for kurslokaler: Rosenkrantzgaten 3, 2. etasje, 5003 Bergen. Oppmøte i foajéen i 1. etasje.
Antall deltakere: 6-8

Lunsj kl. 11-12, dekkes av den enkelte kursdeltaker. Kursdeltakerne kan ha med seg matpakke eller kjøpe lunsj i kantinen i bygget, som har et godt og variert menyutvalg.

Husk å ta med PC til begge kursdagene.

Avmeldingsfrist: 26.10.2022
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig ved behov.

Kontaktinformasjon til kursarrangør
E-post: elisabeth.vedeler@bergen.kommune.no eller britt.nymark@bergen.kommune.no


Produsert av
Samfunnssikkerhetens hus, Bergen kommune
Kurssted
Rosenkrantz gate 3, Kursrom Gulating
Tid fra - til
01.11.2022 kl. 09:00-15:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 8
Påmeldingsfrist
24.10.2022