På dette skrivekurset går me gjennom kommunen sin mal for saksframlegg og kva du skal skriva under dei ulike delane.

Du kan velja om du vil ha kursmateriell og tilbakemeldingar på bokmål eller på nynorsk. Undervisninga vil veksla mellom dei to målformene. 

Sentrale tema på kurset:

   • Kvifor er det viktig med klart språk i saksframlegg?
   • Kva er eit (godt) saksframlegg?
   • Korleis skriv vi dei ulike delane i eit saksframlegg?
   • Med utgangspunkt i kommunens mal ser vi på korleis vi skriv gode titlar, forslag til vedtak og samandrag, og vi bruker tid på forholdet mellom bakgrunn, fakta, vurdering og konklusjon.

Webkurset består av to delar, eit grunnkurs og eit påbyggingskurs. Du kan velja å ta kun grunnkurset, eller du kan ta begge kursa. Kvart kurs varer i tre timar og vekslar mellom foredrag, diskusjon og praktisk arbeid. 

Har du spørsmål om kurset?

Kontakt Vidar Lynghammar vidar.lynghammar@ntb.no

Mobil: 41 68 17 10 

Bindande påmelding!

Dette er dyre og etterspurte kurs. Må du melda deg av kan du skriva til Unni Berland unni.berland@stavanger.kommune.no


Forutsetninger
For tilsette i Stavanger kommune som skal skriva saksframlegg
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
25.11.2022 kl. 09:00-12:00
Tidsbruk
3 timar
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 15