Kort beskrivelse av kurset innhold.

Belyse ulike sider og tema knyttet til til leverandørdialog. 


Målgruppe: Alle som deltar i forberedelse og/eller gjennomføring av konkurranser

Læringsmål: Etter kurset skal du ha god oversikt over formålet ved dialogaktiviteter, regelverk, handlingsrommet for dialog og de praktiske sidene knyttet til dette.

Kursbeskrivelse: Kurset har en grunnleggende og praktisk tilnærming. Vi belyser blant annet formålet for dialogaktiviteter, regelverk og handlingsrommet for dialog.  


Avmeldingsfrist: 17.11.22.
Fra og med denne dato er det ikke mulig å melde seg av selv - ta eventuelt kontakt med kursansvarlig for å melde fra

Kontaktinformasjon til kursarrangør: For aktiv e-postadresse skriv: mailto:Uwe.Matthaus@bergen.kommune.no


Produsert av
Innkjøp konsern, Bergen kommune
Tid fra - til
01.12.2022. kl. 10:00-11.30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
25 av 36
Påmeldingsfrist
16.11.2022