Etat for skole inviterer til samlinger om eksamen og vurdering.  

Samlingene skal bidra til  

- å øke deltakernes generelle vurderingskompetanse  

å gi informasjon om gjeldende lover og forskrifter for vurdering  

- å forberede skolene på å gjennomføre eksamen 

- å trygge de administrative rammene for eksamensavviklingen på skole- og kommunenivå  

- å klargjøre faglærer - og sensorfunksjonene i møte med de nye eksamensformene  

å diskutere nye underveisvurderingstekster i LK20, eksempler på nye eksamensoppgaver og reflektere rundt hva disse vil ha å si for det daglige læringsarbeidet 

 

Målgruppe: lærere i offentlige og private skoler i Bergen

Kursbeskrivelse: 

Denne samlingen gjennomføres som en samling fysisk i Etat for skole sin lokaler

Tema: 

- Forskrift til opplæringsloven kap. 3.  

- Vurderingsgrunnlag, kriterier, dokumentasjon av kompetanse, klagebehandling  

- Underveisvurdering vs. sluttvurdering 

- Underveisvurderingstekster i LK20  

- Refleksjoner, diskusjoner og spørsmål om vurderingspraksis. 


Statsforvalteren i Vestland deltar på samlingen.  


Kontaktinformasjon til kursarrangør: mailto:liv.torgersen@bergen.kommune.no
Produsert av
Etat for skole, Bergen kommune
Kurssted
Wigandgården - Rundemanen
Tid fra - til
19.09.2023 kl. 08.30-11.00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
48 av 50
Påmeldingsfrist
18.09.2023