Målgruppa for dette nettbaserte kurset er personer med ansvar for drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling. Kurset er delt inn i seks temaer. Før du starter kurset, anbefaler vi at du ser vår animasjonsfilm (inspirert av virkeligheten) om elektronisk meldingsutveksling.

Om dette kurset

Dette nettbaserte kurset er gratis og åpent tilgjengelig for alle. Kurset er utarbeidet av FUNNKe. FUNNKe er et regionalt prosjekt som skal bistå kommunene i Nord-Norge med å implementere og drifte elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak.

Kurset er ment å være et hjelpemiddel og et sted å drive erfaringsutveksling om drift og overvåking av elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren. Kurset er ikke poenggivende.

Sist oppdatert
01.11.2018
Forutsetninger
Arbeid med elektronisk meldingsutveksling
Produsert av
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Tidsbruk
60 minutter
Beregnet arbeidsmengde
-
Læringsformat
Nettkurs
Deltakervurderinger
Beklager, men det er ikke mange nok som har vurdert dette kurset ennå.
Kursvurderinger