Målgruppe for kursrekken: utførere av spesialpedagogisk hjelp som følger opp barn med diagnoser innen autismespekteret, eller andre sammensatte vansker.

Kurset gir informasjon om forberedelser til språkopplæring og gradvis oppbygging av verbale ferdigheter ved trinnvis innlæring. Det fokuseres også på ulike tegn på forsinket språkutvikling og bruk av visuell støtte for å øke forståelse og motivasjon (før lunch). Etter lunch er temaet opplæring i lekeferdigheter. Vi presenterer da forutsetninger for å delta i lek,  ulike former for lek, barn med autisme og kjennetegn som påvirker sosial samhandling med andre, samt varierte tiltak (tilrettelegging, bruk av visuell støtte med mer). 

DATO: 22.02.23. Kurset holdes hos PPT, Torgveien 23 i 2 etg. TID: 9 - 15

Kontaktperson for kurs og påmelding er: Unn Vibeke S. Johannessen/unn.vibeke.johannessen@stavanger.kommune.no.

  Prerequisites
Kurset er tiltenkt utførere av spesialpedagogisk hjelp i Stavanger kommune.
Produced by
PPT Stavanger
Time from - to
Begynnende språkopplæring hos barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
og opplæring i lekeferdigheter. Dato: 22.02.23 Tid: 9 - 15 (kurset er delt i to
med et tema før lunch og et etter).
Estimated time spent
6 timer
Course Type
Event
Available seats
25 of 30
Deadline
14.02.2023
User Ratings
Sorry, but there are not enough ratings to publish the results for this course.
Course Ratings