KlinObsKommune  

Dette er Trinn 3 og 4, og dermed siste del i kompetansetrappen innen prosjektet KlinObsKommune.   
Vi vil i dette kurset videreføre innholdet i trinn 1 og 2 som er grunnleggende ferdigheter i ABCDE- metodikk og HLR. Trinn 3 og 4 vil gi ansatte kompetanse til å bruke verktøyet NEWS som et responsskjema for tidlig oppdagelse av sykdomsutvikling, og ISBAR for god kommunikasjon knyttet til observasjoner som gjøres. Det vil også i Trinn 3 og 4 foretas simulering og refleksjon i grupper.  


Forutsetninger
Det er en forutsetning/ønskelig at ansatte har gjennomgått kurset "Rask respons i akutte situasjoner og HLR" som er trinn 1 og 2 av KlinObsKommune-prosjektet.
Produsert av
Time kommune
Deltakere
Kurssted
Kommunestyresalen
Tid fra - til
22.02.2023 kl.13:00-15:00
Tidsbruk
2
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
0 av 13
Påmeldingsfrist
22.02.2023