Dette er et kurs for å kunne bli ressursperson i forhold til vold og trusler for ansatte i Helse, omsorg og mestring. 
For å delta på kurset, må du ha bestått modul 1, 2 og 3 i regi av Verge Opplæring AS

TIPS: Ta på deg klær du lett kan bevege deg i da deler av kurset er praktisk trening. 

STED: Kapellet Lørenskog sykehjem.  

LUNSJ: Det blir servert en enkel lunsj, så gi beskjed om vi må vite noe spesielt. 

KURSHOLDER: Markus Hernes fra Verge opplæring as. 

OM KURSETS INNHOLD
Målsetting:  
Ressurspersonkurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i rollen som veileder i arbeid med utfordrende atferd.
Avdelingene trenger ressurspersoner som kan bidra til et høyere fokus på å forebygge og håndtere vold og trusler på sin arbeidsplass.
Ressurspersonene skal kunne lede vergetreninger og veilede rundt tema for å øke tryggheten rundt atferd som utfordrer.


Innhold: Ressurspersonkurs består av mye praktiske øvelser som skal bidra til mestring i rollen som veileder i arbeid med utfordrende atferd. Kurset inneholder teoretiske presentasjoner, praktiske øvelser og gruppeoppgaver. Programmet består av fagene;

  • Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon
  • Positiv personalatferd
  • Personalsamhandling
  • Risiko og sikkerhet
  • Juridiske rammer
  • Etisk refleksjon
  • Fysisk intervensjon
  • Beskyttelse mot vold
  • Formidlingsmetodikk
  • VideoveiledningForutsetninger
Ansatte i Lørenskog kommune
Produsert av
Lørenskog kommune
Kurssted
Tid fra - til
28.11.2022
29.11.2022 og 01.12.22 kl.09:00-15:00
Tidsbruk
Atten timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
6 av 12