NB: Ansatte i private barnehager må legge til arbeidssted manuelt. 

Du finner profilen din her når du er logget inn.

Velg "Private barnehager Kristiansand", og velg "Kristiansand" som organisasjon, som vist under. 

Beskrivelse av profil.

Velg "Legg til en ny stilling".

Beskrivelse av profil.

Trykk på pilene markert med rødt for å utvide listen, og velg "Private barnehager Kristiansand".

Beskrivelse av profil

Skriv "Ansatt" i feltet markert med rødt, og trykk Enter. Trykk "Lagre".

Beskrivelse av profil

Velg "Kristiansand" som organisasjon.


Beskrivelse av profil

Nå skal "Mine stillinger" og "Organisasjon" se slik ut. Trykk "Oppdater profilen" for å lagre.

Trenger du hjelp med registrering, kontakt Sigurd Eliassen.

Sist oppdatert
20.02.2023
Læringsformat