Målet med samlingen er å bli bedre kjent med viktige politiske saker som har stor betydning for arbeidsmiljøet på enhetene. Oppmøte fra kl 0800. Dagen starter kl 08.30-11.30. Det serveres kaffe, te og frukt.

Enhetsleder Bjørn Villa fra IT-tjenesten kommer å snakker om: "Digitalisering - til hverdag og fest" Digitalisering kan både skape entusiasme og usikkerhet i en organisasjon. Usikkerheten oppstår gjerne dersom ansatte ikke forstår verdien, konsekvensene og hvordan de selv blir påvirket. I tillegg kan noen av begrepene som brukes, eksempelvis ord som digital transformasjon være skremmende i seg selv. I presentasjonen vil det bli forsøkt å gjøre digitalisering til noe vi kjenner oss igjen i og som vi forstår verdien av. Utgangspunkter for all digitalisering og utvikling bør være den hverdagen vi står i, den kunnskapen vil til sammen har og en felles tanke om fremtiden som engasjerer oss. Enhetsleder Øyvind Husby fra Personaltjenesten: "Rekruttere, utvikle og beholde - kompetanseutvikling i praksis" Arbeidsgiverpolitikken vår peker på viktigheten av å rekruttere riktig og nok kompetanse, å utvikle den kompetansen våre ansatte besitter og det å beholde denne kompetansen lengst mulig. Kompetent arbeidskraft er avgjørende for at vi skal møte de utfordringene vi står overfor. Hva gjør vi i dag og hva må vi gjøre mer av for at vi skal klare dette? Og hva er egentlig kompetanse og kompetanseutvikling?

Målgruppe: Verneombud og enhetsledere

Produsert av
Hovedverneombud, Trondheim kommune
Kurssted
Nova kino - Ullmann-salen
Tid fra - til
09.12.2022 kl. 08:30-11:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
159 av 433
Påmeldingsfrist
07.12.2022