Grunnopplæring for ansatte med rollen dokumentadministrator i EQS

Om dette kurset

Grunnleggende opplæring som skal ruste ansatte med ansvar for ajourhold av styringsdokumenter for deres oppgaver. 

EQS er Løten kommunes kvalitetssystem og verktøy for internkontroll og har følgende formål: 

  • Innholdet i EQS skal være oppdatert og bidra til at det er lett for ansatte å gjøre rett første gang.
  • Kunne brukes til både læring og opplæring av ansatte og nyansatte.
  • Bidra til forbedring av virksomhetens kjerne- og støtteprosesser.
  • Være responsivt slik at det fungerer like godt på alle flater.
  • Inneholde god funksjonalitet for dokumentstyring, revisjonskontroll, historikk og godkjenning.
  • Ha god funksjonalitet for å legge inn f.eks rutiner og prosedyrer.
  • Bidra til at det er enkelt å melde fra om og følge opp avvik, og få ut ønskede statistikker og rapporter.
  • Ha god søkefunksjonalitet.
  • Ha et godt prosessverktøy.
  • Hjelpe de ansatte til å bli klar over hvilke risikoforhold som finnes.


Forutsetninger
Ansatte i Løten kommune
Produsert av
Løten kommune
Deltakere
Kurssted
Kommunestyresalen Tingberg
Tid fra - til
Kommunestyresalen
28.11.2022 kl. 09:00-11:00
Tidsbruk
2 timer
Forventet innsats
Aktiv deltagelse med deling av erfaringer som dokumentadministrator
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
Ubegrenset