Velkommen til grunnkurs i sykefraværsoppfølging

Hvordan kan du som leder bidra til å få ned sykefraværet på din enhet?

Hvor langt strekker tilretteleggingsplikten seg for arbeidsgiver?

Hvilke kriterier må være oppfylt for at arbeidstaker skal få innvilget sykepermisjon?

Lurer du på disse spørsmålene og andre problemstillinger knyttet til sykefravær, så kan dette kurset være nyttig for deg! Formålet er å gjøre deg som leder mer bevisst på hva lov- og avtaleverk pålegger oss som arbeidsgiver , og hva forskning og erfaringer har vist oss at fungerer med tanke på å lykkes med å få ned sykefraværet.

I kurset vil vi blant annet se nærmere på følgende punkter:

  • Tilretteleggingsplikt

  • Sykepermisjon

  • Virkemidler fra NAV og Trondheim kommune

  • Arbeidsgivers ansvar

  • Arbeidstakers plikter

  • Regler og rutiner knyttet til sykefravær

Forutsetninger
For ledere med personalansvar i Trondheim kommune
Produsert av
Personaltjenesten, Trondheim kommune
Kurssted
Fylkestingsal B
Tid fra - til
01.12.2022 kl. 10:30-14:30
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
20 av 30
Påmeldingsfrist
01.12.2022