Innendørs livredningskurs 


Dette kurset er et krav for lærere, SFO- ansatte, assistenter og andre voksne som skal undervise i svømme- og livredningsopplæring, eller ha andre aktiviteter i basseng med elever i skolens regi.   

Opplæring i selvberging, svømming og livredning er omtalt i læreplanen på småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og er noe man i jf. §1 grunnskoleloven er forpliktet å gi en tilfredsstillende opplæring i.  

Målsettingen med kurset er å sikre grunnleggende ferdigheter i livredning for ansatte på skoler og SFO som skal ha undervisning med elever i vann, eller utføre andre aktiviteter i basseng.  

Samtidig gir kurset grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for en elevgruppe man har ansvar for ved innendørs aktiviteter i vann. 

Kurset inneholder praktisk veiledning om forebyggende livredning, og en praktisk livredningsprøve i basseng. 

Kurset består av oppdatering på HLR, selvberging, tilsyn og livredning. 

NB: Man må ta livredningsprøven på den dybden som bassenget man skal undervise i har eller i et dypere basseng. (Dybder: Tindlund 1,6 m,  Kurland 1,5 m, Sandbakken 1,7 m, Sarpsborghallen 3,5m). 

  • Deltakerne må ta med seg badetøy. 

  • Kontaktperson: hanne.ormen@sarpsborg.com 


Forutsetninger
Ansatte i oppvekstsektor
Produsert av
Sarpsborg kommune
Kurssted
Sarpsborg svømmehall, Sarpsborghallen
Tid fra - til
08.02.2023 kl. 14:30-16:00
Tidsbruk
1,5 time
Forventet innsats
Praktisk prøve må fysisk utføres
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
14 av 14
Påmeldingsfrist
08.02.2023