Denne opplæringa er aktuell for alle einingar som har turnusarbeid. Då skal ein ha ei forsvarligheitsvurdering av arbeidstidsordningane. På denne opplæringa gjennomgår vi helseeffektar av turnusarbeid, og korleis ein gjer ei forsvarligheitsvurdering av arbeidstidsordningar.

1. Undervisning

a.Kva er krava og korleis kan vi dekke dei
b.Vinning på å jobbe førebygging av helseeffektar av turnusarbeid
c.Bli kjent med overordna rutine -> krav til eiga rutine
d.Compilo - korleis gjer ein ROS-analyse, ved bruk av mal


2. Workshop
Begynne eigen ROS-analyse, med HMS-rådgjevar tilgjengeleg

Prerequisites
For leiarar og verneombod, HTV og HVO i Øygarden kommune
Coordinator
Location
Sotra Arena VIP rom 3 etg
Time from - to
6. juni 08.30 til 11.30
Course Type
Event
Available seats
13 of 20
Deadline
21.05.2023