Overføring av filer i Teams


Kurset tar for seg hvordan du kan flytte filer fra gammel filstruktur på server, og over i Teams og OneDrive.
Sett av tidspunktet i kalenderen din.
Du vil få tilsendt lenke til kurset tirsdag morgen (29. november).
Velkommen til kurs!


Hilsen
Rigmor og Nils

Prerequisites
Ansatte i Ringerike kommune
Produced by
Ringerike kommune
Participants
Location
Time from - to
09.12.2022 kl. 09:00-10:00
Estimated time spent
Antall timer
Course Type
Event
Available seats
63 of 100
Deadline
08.12.2022