Introduksjon til "Vi i Sarpsborg"

Kommunens visjon "Sammen skaper vi Sarpsborg", er grunnlaget for plattformen "Vi i Sarpsborg". Som ledere og medarbeidere skal vi bidra til en framtidsrettet utvikling av kommunen som organisasjon, tjenesteyter og samfunnsutvikler.

Dette kurset gir en innføring i arbeidsgiverpolitikken til Sarpsborg kommune. Dette er verktøy du kan bruke for å arbeide med arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Målgruppe: ansatte i Sarpsborg kommune med særlig ansvar for arbeidsmiljø og fagutvikling

Mål med kurs: bli kjent med bakgrunnen for "Vi i Sarpsborg", hvorfor vi trenger en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk og hvordan du kan jobbe med den i praksis

Hva skal jeg kunne når du har tatt kurset:

  • Oversikt over plattformen
  • Visjoner og verdier
  • Fremtidsbilde
  • Roller
  • Fokusområder
  • Medarbeiderskap
  • Psykologisk trygghet

Sist oppdatert
04.07.2024
Læringsformat
Ledige plasser
Ubegrenset