Excel nivå 2

Målgruppe:
Ansatte som skal bruke regneark i jobben og som har liten erfaring med dette.

Forkunnskap:
Kunne logge på/av en pc og ha gjennomført kurset Grunnleggende PC-kurs eller ha tilsvarende kunnskaper.
Kan åpne og lagre en fil
Kan markere celler/tekst
Kan sette inn tekst/skrive i et dokument

Læringsmål:
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha god kjennskap utover grunnleggende funksjoner og kan jobbe effektivt med litt mer kompliserte regnearkmodeller.
Retningslinjer for utarbeidelse av dokument med god tilgjengelighet og brukervennlighet

Innhold:
Tilpasse båndet og verktøylinje for hurtigtilgang
Bruke betinget formatering
Absolutte- og relative cellereferanser. Navngivning av celler. 
Nyttige beregningsfunksjoner 
Innenfor og mellom regneark
Diagram – flere typer, formatering av diagram
Lister og tabeller – avansert filtrering, gruppering, delsammendrag. Fordelen med å bruke tabeller.
Datautveksling – kobling mellom Excel og Word/PowerPoint, import av data

Prerequisites
Ansatte i Stavanger kommune
Produced by
Stavanger kommune
Location
1 Digitalt møtested
Time from - to
07.02.2023 kl. 09:00-12:00
Estimated time spent
3 timer
Course Type
Event
Available seats
0 of 40