Dette kurset gir en generell opplæring i Hovedavtalen.

Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre samhandling og gode prosesser mellom partene.

Innhold for dette kurset vil bl.a være:

  • Formål Hovedavtalen
  • Avtalestruktur
  • Hovedavtalen del B
  • Definisjoner
  • Arbeidsgivers rolle
  • Tillitsvalgt
  • Samarbeid og samhandlingsformer


Målgruppe for kurset er ledere og tillitsvalgte


Forutsetninger
Ledere og tillitsvalgte i Bamble kommune
Produsert av
Støtte og utvikling
Kurssted
Halen gård - Storsalen
Tid fra - til
02.05.2023 kl. 11:30-15:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
18 av 50
Påmeldingsfrist
01.05.2023