Behandling av uønskede hendelser/ avvik og forbedringsforslag


Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan behandle uønskede hendelser/ avvik i BkKvalitet. 


Målgruppe: Ledere, verneombud og andre med utvidede leserrettigheter i BkKvalitet.

Læringsmål: Etter kurset skal du kunne vurdere og saksbehandle uønskede hendelser/ avvik og forbedringforslag i BkKvalitet.

Kursbeskrivelse: Kurset er digitalt og gjennomføres via Teams (vi anbefaler derfor at du har 2 dataskjermer tilgjengelig under kurset). Kurset gjennomføres ved hjelp av presentasjoner, praktiske eksempler og gruppearbeid. 

NB! Du vil få tilsendt Teams-innkalling dagen før kurset. Sett derfor av tid i egen kalender ved påmelding. 

Produsert av
Avdeling for kvalitet og styring, Bergen kommune
Kursansvarlig
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
25.1.2023 kl. 09:00-11:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
31 av 50
Påmeldingsfrist
23.01.2023