Dok 1: Opprette, importere og publisere dokumenter 


Dette kurset viser deg hvordan du kan opprette og importere ulike type dokumenter i BkKvalitet, og hvordan du sender dem til godkjenning for publisering.


Målgruppe: Ansatte som har fått i oppgave å opprette dokumenter i BkKvalitet.

Læringsmål: Etter endt kurs skal du kunne opprette, importere og publisere dokumenter i BkKvalitet. 

Kursbeskrivelse: Kurset er digitalt og gjennomføres via Teams (vi anbefaler derfor at du har 2 dataskjermer tilgjengelig under kurset). 

NB! Du vil få tilsendt Teams-innkalling dagen før kurset. Sett derfor av tid i egen kalender ved påmelding. 

Produsert av
Avdeling for kvalitet og styring, Bergen kommune
Kursansvarlig
Kurssted
1 Digitalt møtested
Tid fra - til
25.4.2022 kl. 09:00-11:00
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
6 av 50
Påmeldingsfrist
23.04.2023