Om dette kurset

BPA innebærer at tjenestene organiseres på en grunnleggende annerledes måte enn ordinære helse- og omsorgstjenester, ved at brukeren selv er arbeidsleder for sine assistenter, eventuelt at brukerens partsrepresentant bistår med arbeidsledelsen eller representerer brukeren i denne rollen. I tillegg er det svært vanlig å benytte private leverandører av BPA-tjenester, både ideelle og kommersielle selskaper. Reglene om BPA byr på mange utfordringer for saksbehandlerne i kommunene, sammenlignet med de alminnelige reglene om helse- og omsorgstjenester. Hovedårsakene til dette er både at selve jussen er mer innviklet enn ellers og at de organisatoriske sidene ved BPA er mer komplekse enn for andre tjenester. På kurset gjennomgås både de juridiske og organisatoriske sidene ved ordningen, samtidig som det forsøkes å gi en dypere forståelse for brukergruppas behov og ønsker. Dette medfører at både representasjonsregler, arbeidsrett, kontraktsrett og problemstillinger knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser må gjennomgås for å få en full oversikt over de rettslige sidene ved BPA-ordningen.

Forutsetninger

Kurset bygger på grunnkurs i saksbehandling for helse - og omsorgstjenesten. Det forutsettes at deltakerne har hatt opplæring og innføring i bydelenes rutiner for saksbehandling og elektroniske verktøy.

Formål

Sikre at medarbeidere som arbeider med saksbehandling gjennomfører gode og riktige saksbehandlingsprosesser ut i fra den enkeltes søkers situasjon

Målgruppe

Alle som saksbehandler vedtak etter helse- og omsorgslovgivningen i Oslo kommune

Mål

Etter å ha deltatt på dette arrangementet, skal deltakerne ha kunnskaper om de juridiske og organisatoriske sidene ved BPA-ordningen en bedre forståelse for brukergruppens behov og ønsker.

Annet

Kurset er finansiert av sentrale midler og er derfor gratis.

Ta med matpakke!

Hvis du ikke kan benytte plassen må du gi tilbakemelding slik at andre kan delta!

Kontaktpersoner i Helseetaten

Elin Agasøster, elin.agasoster@hel.oslo.kommune.no

Heidi Engelsen, heidi.engelsen@hel.oslo.kommune.no


Forutsetninger
Saksbehandlere av helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.
Produsert av
Oslo kommune
Deltakere
Tid fra - til
Tid: 03.05.2023 kl. 09:00-15:30 Sted: Storgata 51
Velferdsetatens konferansesenter
Tidsbruk
6,5 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
11 av 35