På dette kurset fokuserer vi særlig på å skrive gode tekster i enkeltvedtak i individuelle saker.

Vi vil også ta for oss skriving av tekster som kan brukes som maler for deler av enkeltvedtakene.

I tillegg går vi igjennom tekster det er bruk for i saksbehandlingen (foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid, midlertidige vedtak, forhåndsvarsel om endring av enkeltvedtak, saksforberedelse i klagesaker m.m.).

Forutsetninger

Det forutsettes at deltakerne har hatt opplæring og innføring i bydelenes rutiner for saksbehandling og elektroniske verktøy. Kurset bygger på grunnkurs i saksbehandling og generell praksis med forvaltning.

Målgruppe

Alle som saksbehandler vedtak etter helse- og omsorgslovgivningen.

Mål

Deltakerne har kompetanse på følgende områder:

  • kan utforme vedtak som er forståelig for mottaker og i tråd med kravene i forvaltningsloven
  • er kjent med Oslo kommunes språkprofil
Vi veksler mellom forelesning og praktiske skriveøvelser som drøftes i plenum.


Annet

Kurset er finansiert av sentrale midler og er derfor gratis.

Ta med matpakke!

Hvis du ikke kan benytte plassen må du gi tilbakemelding slik at andre kan delta!


Forutsetninger
Ansatte som saksbehandler vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven i Oslo kommune
Produsert av
Oslo kommune, Helseetaten
Deltakere
Tid fra - til
Tid: 08.05.2023 kl. 09:00-15:30 Sted: Storgata 51
Velferdsetatens konferansesenter
Tidsbruk
6,5 timer
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
5 av 30