Grovkartlegging av arbeidsmiljøfaktorer


Tidspunkt: 08:30-11:00
Hvor: TEAMS

Målgruppe: Arbeidsmiljøgruppen

Målet med kurset: Jobbe systematisk for å redusere risiko som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet negativt.

Alle arbeidsmiljøgruppene skal grovkartlegge arbeidsmiljøfaktorer på egen arbeidsplass ila våren 2023, dette kommer frem av kommunens handlingsplan for arbeidsmiljø. 

Arrangementet gjennomføres i regi av BHT og bistår deres arbeidsmiljøgruppe i å grovkartlegge disse arbeidsmiljøfaktorene. Det er kun leder av arbeidsmiljøgruppen som melder seg på arrangementet her i KS-læring. Leder vil få en egen TEAMS-innkalling fra BHT en uke i forkant av kursdato. Leder må huske og reservere tidspunktet for resten av arbeidsmiljøgruppen (merk: BHT vil KUN kalle inn leder av gruppen, leder MÅ kalle sine gruppemedlemmer til et eget møte).

Ettersom kartleggingen gjennomføres på TEAMS, anbefaler vi at gruppen sitter fysisk samlet for så å delta i TEAMS-møtet.Produced by
Karmøy kommune
Time from - to
7.02.2023 kl. 08:30-11:00
Estimated time spent
2,5 timer
Course Type
Event
Available seats
8 of 20