KlinObsKommune - Trinn 3 - Proact

KlinObsKommune

  • KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet.
  • ProACT er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling og et verktøy for sikker kommunikasjon.
  • Hensikten med ProACT er å øke personalets kompetanse til å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede tiltak og forebygge sykdomsforverring.
  • Målgruppe: Helsefagarbeidere og sykepleiere/vernepleiere i mer enn 50% stilling som jobber med brukere/pasienter i Helse- og omsorg Jevnaker kommune, som har gjennomført grunnleggende ferdigheter trinn 1 og HLR trinn 2.
  • Påmelding etter avtale med egen leder - pga drift. 

Forutsetninger
Kurset er for helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere i mer enn 50% stilling som jobber med brukere/pasienter i Helse- og omsorg Jevnaker kommune, og som har gjennomført grunnleggende ferdigheter trinn 1 og HLR trinn 2.
Produsert av
Kompetansenettverket Ringeriksregionen
Deltakere
Tid fra - til
Dato: 08.02.23 Kl: 08:00 - 15:00. Kurssted blir i møterom Randsfjord i omsorgsboligen på Jevnaker.
Tidsbruk
7 timer
Forventet innsats
12 deltakere på det enkelte kurs.
Læringsformat
Arrangement
Ledige plasser
6 av 13