Om dette kurset

KS Forhandling arrangerar Sentralt avtalekurs med ulike tariffrettslege tema.


 Kurset er for leiarar og arbeidsgjevarrepresentantar frå Øygarden kommune.

Det vert tilbod om både innføringskurs i Hovudtariffavtalen og fleire ulike kursparallellar med moglegheit til å fordjupe seg i ulike emner og avtalar. 

Kurset er heildigitalt og du vil få moglegheit til å følje kurs live og ha direkte dialog med kurshaldar. I tillegg vil du få tilgang til presentasjonane og opptak av alle andre kurs som vert gjennomført desse kursdagane i etterkant. 

For at Øygarden kommune skal få dekka kursavgifta gjennom OU-midlar påmeldinga skje her gjennom KS-læring. Om du melder deg på sjølv, vil faktura gå til di eining. 

Prerequisites
Ansatte i Øygarden kommune
Produced by
Øygarden kommune
Coordinator
Location
Digitalt kurs
Time from - to
07.02.2023 kl. 08:00-15:00
08.02.2023 kl. 08:00-15:00
Estimated time spent
15
Course Type
Event
Available seats
52 of 100
Deadline
28.01.2023